Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011


Ιστορική αναδρομή της επικούρειας φιλοσοφίαςΟι σχολάρχες του Κήπου

Στην σχολή τον Επίκουρο διαδέχθηκε ο Έρμαρχος γιος του Αγεμόρτου από τη Μυτιλήνη, φίλος του φιλοσόφου από την εποχή που δίδασκε στο νησί αυτό. Η διαδοχή αυτή έγινε κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του Επίκουρου, όπως αυτό φαίνεται στη Διαθήκη του, στην οποία φαίνεται ότι μερίμνησε έτσι ώστε ο Κήπος να συνεχίσει να υπάρχει και μετά από αυτόν, δίνοντας την οδηγία να συνεχίσουν οι κληρονόμοι του να μεταβιβάζουν τον Κήπο, όσο αυτό είναι δυνατόν να γίνεται, σε όσους θα συνεχίσουν την φιλοσοφία του.

Ο νέος σχολάρχης Έρμαρχος, έγγραψε τα εξής έργα:

Επιστολικά περί Εμπεδοκλέους – 22 βιβλία

Περί των μαθημάτων

Προς Πλάτωναv

Προς Αριστοτέλη

Διετέλεσε σχολάρχης του Κήπου από το 270 έως το 240 π.χ.

Τον Έρμαρχο διαδέχθηκε ο Πολύστρατος. Διετέλεσε σχολάρχης του Κήπου από το 240 έως το 210 π.χ.
Ακολούθησαν ο Διονύσιος ο οποίος διετέλεσε σχολάρχης του Κήπου από το 210 έως το 180 π.χ.,
ο Βασιλείδης που διετέλεσε σχολάρχης του Κήπου από το 180 έως το 150 π.χ.,
ο Απολλόδωρος ο οποίος συνέγραψε τετρακόσια βιβλία και είχε τη σχολαρχεία από το 150 έως το 120 π.χ.,
ο Δημήτριος Λάκων που είχε τη σχολαρχεία από το 120 έως το 90 π.χ.,
ο Ζήνων Σιδώνειος από το 90 έως το 78 π.χ.
ο Φαίδρος από το 78 έως το 70 π.χ.
ο Πάτρων από το 70 π.χ. έως ....

Στα μετέπειτα χρόνια είναι γνωστό ότι ο Κήπος βρίσκονταν σε λειτουργία και μάλιστα είχε λάβει σημαντική βοήθεια κατά το έτος 121 μ.χ. επί αυτοκράτορα Αδριανού. Επίσης το ίδιο έπραξε ενισχύοντας την επικούρεια σχολή και ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος στα χρόνια που κυβέρνησε (161-180 μ.χ.), δεν έχουν όμως σωθεί τα ονόματα των σχολαρχών του Κήπου στην περίοδο αυτή, πλην του Ποπίλιου Θεότιμου επί Αδριανού.Επικούρειοι ΦιλόσοφοιΑπό τους πολλούς μαθητές του Επίκουρου και μεταγενέστερους φιλοσόφους ονομαστοί ήταν οι παρακάτω:

Σύγχρονοι του ΕπίκουρουΜητρόδωρος (330-277 π.χ.χ.)
Λαμψακηνός φιλόσοφος, ο επιφανέστερος μαθητής και φίλος του Επίκουρου. Ο Επίκουρος είχε συγγράψει έργα με τίτλο "Μητρόδωρος". Ο Κικέρων τον χαρακτήρισε ως δεύτερο Επίκουρο. Ο Μητρόδωρος πέθανε 7 έτη νωρίτερα του δασκάλου του. Στη διαθήκη του ο Επίκουρος μερίμνησε για την ανατροφή των παιδιών του Μητρόδωρου, την οποία είχε αναλάβει μετά τον θάνατό του.

Έγραψε τα εξής βιβλία:

Προς τους Ιατρούς, 3 βιβλία

Περί αισθήσεων

Προς Τιμοκράτην

Περί μεγαλοψυχίας

Περί της Επίκουρου αρρωστίας

Προς τους διαλεκτικούς

Προς τους σοφιστάς, 9 βιβλία

Περί της σοφίας πορείας

Περί της μεταβολής

Περί πλούτου

Προς Δημόκριτον

Περί ευγενείας

Αριστόβουλος, αδερφός του Επίκουρου

Νεοκλής, αδερφός του Επίκουρου

Χαιρέδημος, αδερφός του Επίκουρου

Νικάνωρ

Έρμαρχος

Έγραψε τα εξής βιβλία:

Επιστολικά προς Εμπεδοκλέους, 22 βιβλία

Περί των μαθημάτων

Προς Πλάτωνα

Προς Αριστοτέλη

Πολύαινος

Γεωμέτρης που ακολούθησε τον Επίκουρο. Έργο του ήταν το «Περί όρων».

Πυθοκλής

Λεοντεύς, Λαμψακηνός επιφανής μαθητής του Επίκουρου, σύζυγος της Θεμίστας.

Ηγησιάναξ

Μενοικέας

Θεμίστα

Κωλώτης, Λαμψακηνός αγαπημένος μαθητής του Επίκουρου.Έγραψε τα έργα

Περί του ότι κατά τα των άλλων φιλοσόφων δόγματα ουδέ ζην εστί

Προς Πλάτωνος Λύσιν

Προς Πλάτωνος Ευθύδημον

κα έργα που δεν έχουμε ούτε τους τίτλους τους

Ιδομενεύς

Λεόντιον, επικούρεια εταίρα

Έγραψε το βιβλίο «Κριτική για το Θεόφραστο».

Μαμμάριον, επικούρεια εταίρα

Νικίδιον, επικούρεια εταίρα

Φαίδριον, δούλα του Επίκουρου

Μυς, δούλος του Επίκουρου

Νικίας, δούλος του Επίκουρου

Πτολεμαίος Αλεξανδρεύς ο Μαύρος

Πτολεμαίος Αλεξανδρεύς ο Λευκός

Τιμοκράτης

Διογένης Ταρσεύς

Έγραψε τα έργα "Περί επιλέκτων" που ανεπτύσονταν σε τουάχιστον δεκαεπτά βιβλία και "Επιτομή στις Ηθικές αντιλήψεις του Επίκουρου".

Ωρίων

Μεταγενέστεροι του ΕπίκουρουΠολύστρατος - 3ος αιων.π.χ.

Διονύσιος - 2ος αιων. π.χ.

Βασιλείδης - 2ος αιων. π.χ.

Απολλόδωρος - 2ος αιων. π.χ.

Δημήτριος Λάκων - 2ος αιων. π.χ.

Ζήνων Σιδώνειος - 1ος αιων. π.χ.

Φαίδρος - 1ος αιων. π.χ.

Φιλόδημος - 1ος αιων. π.χ.

Έγραψε τα εξής βιβλία:

Περί Αισθήσεως

Περί Θεών

Περί Ευσεβείας

Περί των Στωικών

Περί Πλούτου

Περί Οργής

Περί Ποιητικής

Περί Ρητορικής

Περί Φιλαργυρίας

Επικούρειες Δόξες

Περί Ομιλίας

Περί Αρετών και Κακιών

Περί Υπερηφάνειας

Περί σύνταξις των Φιλοσόφων

Περί Θανάτου

Περί Σημείων και Σημειώσεων

Περί Ηθικής

Περί Χάριτος

Περί Οικονομίας

Περί Παρρησίας

Περί Μουσικής

Περί του καθ΄ Όμηρον αγαθού βασιλέως

Περί Κολακείας

Περί ΕπιχαιρεκακίαςΔιογένης Λαέρτιος - 3ος αιων. μ.χ.

Έγραψε το βιβλίο "Βίοι Φιλοσόφων", όπου το 10ο Βιβλίο είναι ο "Βίος του Επίκουρου"

Διογένης Οινοανδέας - 3ος αιων. μ.χ.

"Απολίθωσε" το σύγγραμμά του που έγινε γνωστό ως η «Μεγάλη επιγραφή στα Οινόανδα».


Διογενειανός - 3ος αιων. μ.χ.

ΚΕΙΜΕΝΟ  ΑΠΟ ΤΟ  - www.epicuros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου