Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ


«Άλλες επιθυμίες είναι φυσικές και αναγκαίες, ενώ άλλες είναι φυσικές, όχι

όμως και αναγκαίες. Και άλλες πάλι, δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά

γεννιούνται από τις κενές ιδέες.»Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωματική υγεία και η ψυχική αταραξία,

είναι απαραίτητο να αναλογιστούμε τις ανάγκες μας και ταυτοχρόνως να

αποκλείσουμε όλες τις ψευδοανάγκες –που μας επιβάλλονται κυρίως από το

κοινωνικό περιβάλλον–, ώστε να βαδίζουμε ανεμπόδιστα προς το σκοπό μας.

Όπως είπαμε, οι παραπάνω δύο κατηγορίες είναι οι φυσικές μας

επιθυμίες. Όμως πρέπει να έχουμε στο νου ότι υπάρχουν φορές όπου παρότι οι

επιθυμίες είναι φυσικές, μπορούν ν’ αποδειχθούν βλαβερές. Γι’ αυτό είναι

σημαντικό να μάθει κανείς τι να επιλέγει και τι να αποφύγει με τις σωστές

στρατηγικές. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι «το καλό αποκτάται

εύκολα». Έτσι λόγου χάρη το απλό γεύμα διώχνει την πείνα με τον ίδιο τρόπο

όπως και τα πλουσιοπάροχα τραπέζια. Ένα λιτό σπίτι καλύπτει τις ανάγκες για

στέγη όπως και τα παλάτια. Η φιλία μας προσφέρει συντροφιά και ασφάλεια.

Όσο για τη γνώση, η μελέτη της φυσικής μας δίνει τη δυνατότητα να

αποκτήσουμε τη σωστή αντίληψη για τα πράγματα και να διώχνουμε

προκαταλήψεις και κενές δοξασίες.ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΖΗΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΙΜΑ ΜΠΕΑΤΡΙΞ (ΑΜ 475)

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΦΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου