Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011


ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣΣημείωση: Δίπλα σε κάθε Δόξα, σημειώνεται το ποιός απέδοσε για το www.epicuros.gr το κείμενο στη σύγχρονη ελληνική. Οι αποδόσεις θα συνεχίζονται μέχρι να ολοκληρωθούν.

I. ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΤΟΝ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΑΛΛΩ ΠΑΡΕΧΕΙ, ΩΣΤΕ ΟΥΤΕ ΟΡΓΑΙΣ ΟΥΤΕ ΧΑΡΙΣΙ ΣΥΝΕΧΕΤΑΙ, ΕΝ ΑΣΘΕΝΕΙ ΓΑΡ ΠΑΝ ΤΟ ΤΟΙΟΥΤΟΝ. {ΕΝ ΑΛΛΟΙΣ ΔΕ ΦΗΣΙ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΛΟΓΩ ΘΕΩΡΗΤΟΥΣ, ΟΥΣ ΜΕΝ ΚΑΤ' ΑΡΙΘΜΟΝ ΥΦΕΣΤΩΤΑΣ, ΟΥΣ ΔΕ ΚΑΤΑ ΟΜΟΕΙΔΕΙΑΝ, ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΠΙΡΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ ΕΠΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΕΙΣ.}. (Κ.Δ.Ι)

Το μακάριο και το άφθαρτο ούτε το ίδιο έχει έγνοιες ούτε σε άλλον προκαλλεί. Έτσι δεν περιέχει ούτε θυμούς ούτε συμπάθειες γιατί αυτά ανήκουν στον αδύναμο - αποδ. Μάριος Βερέττας

IV. ΠΑΣΑ ΑΛΓΗΔΩΝ ΕΥΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΟΣ. Η ΓΑΡ ΣΥΝΤΟΝΟΝ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟ ΠΟΝΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΝ, Η ΔΕ ΧΡΟΝΙΖΟΥΣΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΑΒΛΗΧΡΟΝ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟΝ.

Το κάθε συναίσθημα πόνου είναι ευκαταφρόνητο (ασήμαντο). Ο μεν έντονος πόνος είναι σύντομος ως προς το χρόνο που διαρκεί. Ο δε χρόνιος πόνος της σαρκός, είναι ήπιος. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

V. ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΗΔΕΩΣ ΖΗΝ ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΦΡΟΝΙΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ <ΟΥΔΕ ΦΡΟΝΙΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣ> ΑΝΕΥ ΤΟΥ ΗΔΕΩΣ, ΟΤΩ ΔΕ ΤΟΥΤΟ ΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΤΟΥΤΟΝ ΗΔΕΩΣ ΖΗΝ. (Κ.Δ.V)

Δεν υπάρχει ηδονική ζωή εάν δεν είναι με φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη. Κι ούτε υπάρχει φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη εάν δεν είναι με ηδονή. Όπου δεν υπάρχει αυτό, δεν υφίσταται ηδονική ζωή. - αποδ. Μάριος Βερέττας

VIII. Ο ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙΝ, Ο ΔΕ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΑΠΕΙΡΟΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ.(Κ.Δ.XV)

Ο πλούτος της φύσης και ορίζεται και ευκολοαπόκτητος είναι, ο δε των κενών γνωμών(που δεν περιέχουν τίποτε) εκπέφτει στο άπειρο. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

IX.ΚΑΚΟΝ ΑΝΑΓΚΗ, ΑΛΛ&rsquo ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΖΗΝ ΜΕΤΑ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΜΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝ ΝΑΡΚΑ, Ο ΔΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ ΛΥΤΤΑ.

Η ανάγκη είναι κακόν, αλλά καμία ανάγκη δεν υπάρχει να ζούμε μετά ανάγκης. Από τους περισσοτέρους ανθρώπους οι μεν ησυχάζουν σαν να είναι σε νάρκη και οι δε κινούνται σαν να είναι λυσσασμένοι. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XI. ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟ ΜΕΝ ΗΣΥΧΑΖΟΝ ΝΑΡΚΑ, ΤΟ ΔΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΝ ΛΥΤΤΑ.

Των περισσοτέρων ανθρώπων το ένα μέρος ησυχάζει σαν να ναρκώνεται, το άλλο μέρος κινείται σα να λυσσά. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XII. Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΑΤΑΡΑΚΤΟΤΑΤΟΣ, Ο Δ&rsquo ΑΔΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΣ ΤΑΡΑΧΗΣ ΓΕΜΩΝ. (Κ.Δ.ΧVΙΙ)

Ο δίκαιος είναι αταρακτότατος, ο δε άδικος είναι γεμάτος από τη μεγαλύτερη ταραχή. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XIII. ΩΝ Η ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΒΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΤΗΣΙΣ. (Κ.Δ.ΧΧVΙΙ)

Από όσα η σοφία προετοιμάζει στην μακαριότητα όλου του βίου, το μέγιστο είναι η απόκτηση της φιλίας. -αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XIV. ΓΕΓΟΝΑΜΕΝ ΑΠΑΞ, ΔΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ. ΔΕΙ ΔΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΗΚΕΤΙ ΕΙΝΑΙ. ΣΥ ΔΕ ΟΥΚ ΩΝ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΒΑΛΛΗ ΤΟ ΧΑΙΡΟΝ. Ο ΔΕ ΒΙΟΣ ΜΕΛΛΗΣΜΩ ΠΑΡΑΠΟΛΛΥΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

Γεννιόμαστε μια φορά, δεύτερη δεν είναι δυνατόν να γεννηθούμε και ούτε πρόκειται αυτό να συμβεί στον αιώνα των αιώνων. Εσύ δε δίχως να είσαι κύριος της αυριανής ημέρας, αναβάλεις το να χαίρεσαι. Ο δε βίος περνάει και ο καθένας μας χάνεται απασχολούμενος. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XVIII. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΚΛΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ.

Αφαιρούμενης της εμφάνισης, της συνομιλίας και της συναναστροφής, το ερωτικό πάθος χάνεται. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXI. ΟΥ ΒΙΑΣΤΕΟΝ ΤΗΝ ΦΥΣΙΝ ΑΛΛΑ ΠΕΙΣΤΕΟΝ. ΠΕΙΣΟΜΕΝ ΔΕ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΚΠΛΗΡΟΥΝΤΕΣ, ΤΑΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΑΣ ΑΝ ΜΗ ΒΛΑΠΤΩΣΙ, ΤΑΣ ΔΕ ΒΛΑΒΕΡΑΣ ΠΙΚΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ.

Να μη βιάζουμε τη φύση μας αλλά να τη πείθουμε. Να πειθόμαστε ότι πρέπει να εκπληρώνουμε τις αναγκαίες επιθυμίες, τις φυσικές αν δεν βλαπτόμαστε από αυτές και τις βλαβερές να τις ελέγχουμε αυστηρά. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

ΧΧΙΙ. Ο ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΗΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ, ΕΑΝ ΤΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩ. (Κ.Δ. ΧΙΧ)

Ο άπειρος χρόνος έχει ίση ηδονή με τον πεπερασμένο, εάν καταμετρήσουμε τα όριά της με λογισμό(λογική κρίση). - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXIII. ΠΑΣΑ ΦΙΛΙΑ ΔΙ&rsquo ΕΑΥΤΗΝ ΑΙΡΕΤΗ. ΑΡΧΗΝ ΔΕ ΕΙΛΗΦΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ.

Η κάθε φιλία είναι από μόνη της αρετή. Έχει δε λάβει την αρχή της από την ωφέλεια. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXIV. ΕΝΥΠΝΙΑ ΟΥΚ ΕΛΑΧΕ ΦΥΣΙΝ ΘΕΙΑ ΟΥΔΕ ΜΑΝΤΙΚΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ, ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΜΠΤΩΣΙΝ ΕΙΔΩΛΩΝ.

Στα ενύπνια(στα όνειρα) δεν έλαχε θεία φύση, ούτε μαντική δύναμη, αλλά δημιουργούνται από έμπτωση ειδώλων. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXVI. ΔΕΙ ΔΙΑΛΑΒΕΙΝ ΟΤΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΧΥΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΣΥΝΤΕΙΝΕΙ.

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι και ο πολύς λόγος και ο σύντομος, συντείνουν στο ίδιο πράγμα. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXI. ΠΡΟΣ ΜΕΝ ΤΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΠΟΡΙΣΑΣΘΑΙ, ΧΑΡΙΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΛΙΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝ.

Για όλα τα άλλα είναι δυνατόν να εξασφαλιστούμε, χάρη του θανάτου όμως όλοι οι άνθρωποι κατοικούμε σε ατείχιστη πόλη. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXIII. ΣΑΡΚΟΣ ΦΩΝΗ ΤΟ ΜΗ ΠΕΙΝΗΝ, ΤΟ ΜΗ ΔΙΨΗΝ, ΤΟ ΜΗ ΡΙΓΟΥΝ. ΤΑΥΤΑ ΓΑΡ ΕΧΩΝ ΤΙΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩΝ ΕΞΕΙΝ ΚΑΝ <ΔΙΙ> ΥΠΕΡ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΜΑΧΕΣΑΙΤΟ.

Η φωνή του σώματος είναι το να μη πεινά, να μη διψά, να μη κρυώνει. Διότι όταν αυτά τα έχουμε, μπορούμε να συναγωνιστούμε και το Δία υπέρ της ευδαιμονίας. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXIV. ΟΥΧ ΟΥΤΩΣ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΩΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΕΙΑΣ.

Δεν χρειαζόμαστε πράγματι την βοήθεια των φίλων, όσο την πίστη περί της βοήθειας αυτής. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXV. ΟΥ ΔΕΙ ΛΥΜΑΙΝΕΣΘΑΙ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ, ΑΛΛ΄ΕΠΙΛΟΓΙΖΕΣΘΑΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΤΑΙΩΝ ΗΝ.

Δεν πρέπει να καταστρέφουμε αυτά που έχουμε ήδη από την επιθυμία όσων δεν έχουμε, αλλά να σκεφτόμαστε ότι και αυτά που έχουμε κάποτε τα επιθυμούσαμε. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXVΙ. Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΒΙΟΣ ΤΟΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΝΕΚΕΝ ΗΜΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΜΥΘΟΣ ΑΝ ΝΟΜΙΣΘΕΙΗ. (ΕΡΜΑΡΧΟΣ)

Ο βίος του Επίκουρου συγκρινόμενος με των άλλων ως προς την πραότητα και την αυτάρκεια, θεωρείται μυθικός. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XLV. ΟΥ ΚΟΜΠΟΥΣ ΟΥΔΕ ΦΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΙΚΟΥΣ ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΑΧΗΤΟΝ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΟΛΛΟΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΝ ΕΝΔΕΙΚΝΥΜΕΝΟΥΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΙΔΙΟΙΣ ΑΓΑΘΟΙΣ, ΟΥΚ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑ ΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ.

Η φυσιολογία (η μελέτη της Φύσης, η επιστήμη) παρασκευάζει ανθρώπους που ούτε καυχιούνται, ούτε είναι αερολόγοι, ούτε επιδεικνύουν την περιμάχητη(περιζήτητη) από τους πολλούς παιδεία, αλλά σοβαρούς και αυτάρκεις, που φροντίζουν τα μέγιστα επί των δικών τους αγαθών και όχι επί των πραγμάτων. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LII. Η ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΧΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ ΚΗΡΥΤΤΟΥΣΑ ΔΗ ΠΑΣΙΝ ΗΜΙΝ ΕΓΕΙΡΕΣΘΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΝ.

Η φιλία περιχορεύει την οικουμένη κηρύττουσα προς όλους εμάς να ξεσηκωθούμε για την μακαριότητά μας. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LIV. ΟΥ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΣΘΑΙ ΔΕΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ, ΑΛΛ&rsquo ΟΝΤΩΣ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ. ΟΥ ΓΑΡ ΠΡΟΣΔΕΟΜΕΘΑ ΤΟΥ ΔΟΚΕΙΝ ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΚΑΤ&rsquo ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΥΓΙΑΙΝΕΙΝ.

Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ανάγκη του να νομίζουμε ότι υγιαίνουμε, αλλά το να υγιαίνουμε αληθινά. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LVIII. ΕΚΛΥΤΕΟΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΣΜΩΤΗΡΙΟΥ

Ας απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από τη φυλακή των καθημερινών υποθέσεων και της πολιτικής. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LIX. ΑΠΛΗΣΤΟΝ ΟΥ ΓΑΣΤΗΡ, ΩΣΠΕΡ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΦΑΣΙΝ, ΑΛΛ΄ Η ΔΟΞΑ ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ <ΤΗΣ> ΓΑΣΤΡΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ.

Άπληστη δεν είναι η κοιλιά, όπως οι πολλοί λένε, αλλά η η ψευδή γνώμη υπέρ του ότι η κοιλιά δεν γεμίζει ποτέ. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LX. ΠΑΣ ΩΣΠΕΡ ΑΡΤΙ ΓΕΓΟΝΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΖΗΝ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ.

Ο καθένας φεύγει από τη ζωή, σαν μόλις να γεννήθηκε. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXV. ΜΑΤΑΙΟΝ ΕΣΤΙ ΠΑΡΑ ΘΕΩΝ ΑΙΤΕΙΣΘΑΙ Α ΤΙΣ ΕΑΥΤΩ ΧΟΡΗΓΗΣΑΙ ΙΚΑΝΟΣ ΕΣΤΙ.

Είναι μάταιο να αιτούμαστε στους Θεούς, αυτά που είμαστε ικανοί να χορηγήσουμε οι ίδιοι στους εαυτούς μας. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXVI. ΣΥΜΠΑΘΩΜΕΝ ΤΟΙΣ ΦΙΛΟΙΣ ΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝΤΕΣ ΑΛΛΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΕΣ.

Συμπαραστεκόμαστε στους φίλους όχι θρηνώντας αλλά φροντίζοντάς τους. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXΙ. ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΚΤΕΟΝ ΤΟ ΕΠΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥΤΟ. ΤΙ ΜΟΙ ΓΕΝΗΣΕΤΑΙ ΑΝ ΤΕΛΕΣΘΗ ΤΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΘΥΜΙΑΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΟΝ; ΚΑΙ ΤΙ ΕΑΝ ΜΗ ΤΕΛΕΣΘΗ;

Προς όλες τις επιθυμίες μας πρέπει να θέτουμε το επερώτημα αυτό. Τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που επιζητώ κατόπιν της επιθυμίας μου και τι εάν δεν πραγματοποιηθεί. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXVII. ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΠΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ο μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXVIII. Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙ ΣΟΦΙΑΝ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΙΓΝΕΤΑΙ, ΩΝ ΤΟ ΜΕΝ ΕΣΤΙ ΘΝΗΤΟΝ ΑΓΑΘΟΝ, ΤΟ ΔΕ ΑΘΑΝΑΤΟΝ.

Ο γενναίος άνθρωπος περί την σοφία και τη φιλία ασχολείται. Το μεν είναι θνητό αγαθό, το δε αθάνατο. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXIX. Ο ΑΤΑΡΧΟΣ ΕΑΥΤΩ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩ ΑΟΧΛΗΤΟΣ.

Ο ατάραχος δεν ενοχλείται τόσο από τον εαυτό του όσο και από τους άλλους. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXXΙ. ΟΥ ΛΥΕΙΝ ΤΗΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΑΡΑΧΗΝ ΟΥΔΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΝ ΑΠΟΓΕΝΝΑ ΧΑΡΑΝ ΟΥΤΕ ΠΛΟΥΤΟΣ ΥΠΑΡΧΩΝ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΥΘ΄Η ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΕΨΙΣ ΟΥΤ΄ ΑΛΛΟ ΤΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΑΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ.

Δεν λύει την ταραχή της ψυχής και δεν γεννά την αξιόλογη χαρά, ούτε ο μεγαλύτερος πλούτος που υπάρχει, ούτε η τιμή και περίβλεψη από τους πολλούς, ούτε ότι άλλο προέρχεται από αδιόριστες αιτίες. - αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

KEIMENO AΠΟ ΤΟ – www.epicuros.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου